20160505_103843

מה זה אופניים חשמליות?

המאמר "מה זה אופניים חשמליות" נועד להרחיב את המידע הקיים בכל הנוגע לאופניים חשמליות והשיקולים לקנות אותם.