איך לכוון הילוכים באופניים חשמליות

אין לכוון הילוכים באופניים חשמליים? מדריך קצר ומעשי של כיוון הילוכים באופניים חשמליים. המדריך מתאים גם לאופניים רגילים.