תלת אופן חשמלי עם ספסל Fisher FAMILY 2021

תלת אופן חשמלי עם ספסל Fisher FAMILY 2021